Kërko njësinë tënde!

Depo 110001

Njësi: Depo

Sip : 8.10 m2

Çmimi: 5000 €

Shiko njësinë »

029

Njësi: Depo

Sip : 24.00 m2

Çmimi: 12000 €

Shiko njësinë »

047

Njësi: Depo

Sip : 25.20 m2

Çmimi: 13000 €

Shiko njësinë »

Vend Parkim 11026

Njësi: Vend Parkim

Sip : 28.30 m2

Çmimi: 15000 €

Shiko njësinë »

Vend Parkim 11025

Njësi: Vend Parkim

Sip : 28.30 m2

Çmimi: 15000 €

Shiko njësinë »

Vend Parkim 11024

Njësi: Vend Parkim

Sip : 28.30 m2

Çmimi: 15000 €

Shiko njësinë »

Vend Parkim 11034

Njësi: Vend Parkim

Sip : 26.60 m2

Çmimi: 15000 €

Shiko njësinë »

Vend Parkim 21022

Njësi: Vend Parkim

Sip : 28.30 m2

Çmimi: 15000 €

Shiko njësinë »

Vend Parkim 11027

Njësi: Vend Parkim

Sip : 27.70 m2

Çmimi: 15000 €

Shiko njësinë »

Vend Parkim 11022

Njësi: Vend Parkim

Sip : 28.30 m2

Çmimi: 15000 €

Shiko njësinë »

Vend Parkim 21021

Njësi: Vend Parkim

Sip : 28.30 m2

Çmimi: 15000 €

Shiko njësinë »

024

Njësi: Vend Parkim

Sip : 44.10 m2

Çmimi: 24000 €

Shiko njësinë »

034

Njësi: Vend Parkim

Sip : 46.10 m2

Çmimi: 25000 €

Shiko njësinë »

Vend Parkim 21011

Njësi: Vend Parkim

Sip : 47.90 m2

Çmimi: 26000 €

Shiko njësinë »

Vend Parkim 21010

Njësi: Vend Parkim

Sip : 47.50 m2

Çmimi: 26000 €

Shiko njësinë »

Vend Parkim 21008

Njësi: Vend Parkim

Sip : 51.60 m2

Çmimi: 28000 €

Shiko njësinë »

035

Njësi: Vend Parkim

Sip : 51.00 m2

Çmimi: 28000 €

Shiko njësinë »

Njësi sherbimi 104

Njësi: Njësi Shërbimi

Sip : 65.70 m2

Çmimi: 165000 €

Shiko njësinë »

Njësi sherbimi 201

Njësi: Njësi Shërbimi

Sip : 124.00 m2

Çmimi: 310000 €

Shiko njësinë »

Njësi sherbimi 202

Njësi: Njësi Shërbimi

Sip : 146.20 m2

Çmimi: 366000 €

Shiko njësinë »

Pages

Kërko njësinë tënde!

Kontakt 

A   Rr Siri Kodra 206 Al 1017 Tiran​‌ë
C   +355684049444  E  [email protected]
 kontakt.al

Footer Newsletter

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2023 by Design Kontakt